1 லட்சம், 'ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டு'கள் வாங்க நாளை கடைசி நாள்

1 லட்சம் TNEPDS – Smart Ration Card வாங்க நாளை கடைசி நாள்! TNPDS Smart Ration Card

1 லட்சம் TNEPDS – Smart Ration Card வாங்க நாளை கடைசி நாள்! TNPDS Smart Ration Card  

See More

TNPDS Online Smart Ration Card Correction in TamilNadu | Tnpds-gov.in

TNPDS Online Smart Ration Card Correction in TamilNadu | Tnpds-gov.in   TNPDS Ration Card Correction : Tamil Nadu Government has presented an new online system for digital smart ration card. TN Government has set up this smart ration card scheme to take the system to the next digital level. Tamil Nadu Old ration cards will […]

See More

tnpds smart card status check online

tnepds smart card status check online    

See More